Parmak Kopma Ameliyatı

El Cerrahisi

Parmak Kopma Ameliyatı

Replantasyon; parmak, el, saçlı ten, penis, kulak gibi uzuvların kopmalarında tekerrür yerine dikilmesidir. Mikroskop altında yapılan, uzun süren ve son derece alıngan operasyonlardır. Kopan uzvun replantasyonunda tüm unsurlarının karşı karşıya getirilerek bu unsurların yine çalışmasını da yasaklamayacak biçimde dikilmeleridir.

Tek bir parmak kopmasında dahi parmağın atar damarları, toplardamarları, sinirleri, parmağın kirişleri, kemik ve ten gibi bir hayli değişik dokunun karşılıklı onarımı gerekmektedir. Özel teknik ekipmana sahip, mikrocerrahi eğitim ve sertifikası olan bir cerrah ve bu mevzuda deneyimli bir takım gerektirmektedir.

Giderek çoğalan sanayileşme ve mekanizasyon birliktesi orantılı olarak şiddetli el yaralanmalarında çoğalışı da getirmektedir. Üst ekstremitenin farklı seviyelerde kopmaları sıklıkla görülmektedir ve bu uzuvların yerine dikilmesi lazımdır. Kopmanın seviyesi, hastanın yaşı, tıbbi özgeçmişi ve muhtelif tehlike etkenleri göz önünde bulundurularak cerrahi zorunluluk ve tasarılama yapılır.

Düzgün kesi stilindeki kopmalar daha basit replante edilebilir, ezilmiş yaralanmalarda kopan kısmın kurtarılması güçtür. Sinir iyileşmesi genç hastalarda özellikle çocuklarda daha iyi olduğu için fonksiyonel neticeler de daha iyidir. Tıbbi açıdan el bileği ve parmaklar gibi uç bölgelerdeki replantasyonlarda, fonksiyonel neticelerin daha iyi olduğunu göstermiştir.

El işlevindeki ehemmiyeti sebebiyle başparmak amputasyonunun her zaman replantasyonu sınanmalıdır. Birkaç parmağın birden amputasyonu halinde de replantasyon ciddi olarak sınanmalıdır. Tek parmak amputasyonları ve yüzük sıyırması tipindeki yaralanmalarda ise replantasyon zorunluluğu rölatiftir, zira replante edilen parmak yaşasa dahi işlev muhteşem olmaz.

Replantasyon yapılmaması gereken vaziyetler arasında uzun anestezinin risk yaratacağı tıbbi problemler sayılabilir. Damarsal bozukluklar, şeker hastalığı, hipertansiyon, çok seviyeli amputasyon, fazla lekeli yaralar, yüzük yaralanmaları, uzun zaman geçmiş olması ve ileri yaş sayılabilir.

İletişime Geç
24/7 communication for what you wonder.
Contact With Whatsapp!