Mikro Cerrahi Ameliyatları

El Cerrahisi

Mikro Cerrahi Ameliyatları

Mikro cerrahisi, bedenimizin uzuv yaralanmalarında uygulanan cerrahi bir tekniktir. Başta travma ve muhtelif kazalara bağlı olarak alana gelen el yaralanmalarının rehabilitasyonu olmak üzere hem üst uzuv bölgesini elden boyuna kadar  hem de alt uzuv bölgesini bacak-ayak ilgilendiren pek çok problem el mikrocerrahi operasyonlarının kapsamına girmektedir.

Mikro cerrahi, el cerrahisinde en sık kullanılan cerrahi teknik olup, işlem mikroskopu veya “loup” ismi verilen özel destekçi aygıtlarla operasyon sahasının geliştirilmesine destekçi olarak çıplak gözle görülemeyecek kadar minik damar, sinir ve liflerin onarılmalarına olanak tanımaktadır. Bu sayede sıradanda üryan gözle güç görülebilen ince ve minik yapılardaki problemlerin cerrahi olarak duyarlı rehabilitasyonu olası olmaktadır. Mikrocerrahi usulleri ile; iş, trafik ve ev kazaları neticeyi ortaya çıkan kısmen ya da tamamen kopmuş uzuvların dikilmesi işlemini zaferli bir biçimde reelleştirilmektedir.

El, kol, parmak yaralanmalarında, özellikle kopmalarda erken yarıyılda ucuca dikme çok ehemmiyetlidir. Hareket ve işlev kaybı kalmaması için sanki zamanla yarışılır. Gecikmiş rehabilitasyonlarda rekonstrüksiyon sınan daha güç teknikler uygulanmak zorunda kalınır ki her zaman iyi neticeler elde edilemeyebilir. Bazen sinir ve tendon zararlarında başka bölgeden sinir ve tendon  nakli gerekebilir.

Günümüzde işyerlerinde yoğun bilgisayar kullanımı sebebiyle sinir bası ve sıkışmaları ile sık karşılaşılmaktadır. Sinir sıkışmalarında genellikle sızı ve eforsuzluk görülür. Sinir sıkışmalarının en sık görülen formu Karpal tünel'dir. Sinir sıkışmalarının erken ve geç yarıyıl rehabilitasyonları yeniden el cerrahisi kısmının alaka alanına girmektedir.

İletişime Geç
24/7 communication for what you wonder.
Contact With Whatsapp!