Sinir Kesisi

El Cerrahisi

Sinir Kesisi

Sinir kesisi operasyonları fizik rehabilitasyon ve öbür cerrahi olmayan rehabilitasyon biçimleri zafersiz olduğunda ve semptomlar şiddetli hale geldiğinde sızıyı eksiltmek ve sinir işlevlerini daha önceki haline getirmek için uygulanan cerrahi prosedürdür. Siniri çevreleyen bağlarda minik kesiler yapılarak sinirler üzerindeki tazyik eksiltilir.

Boyun omurlarından başlayıp ele kadar uzanan ulnar, median ve radial adlı üç adet ana sinir vardır. Sinirler, beyin ve adaleler arasında ileti taşıyan "elektrik kabloları" gibidir. Bir sinir iyi çalışmıyorsa rehabilitasyon edilmesi ve iyileşmesi uzun sürebilir.

Hekim hastanın tıbbi geçmişini ve genel sıhhat vaziyetini öğrenmek isteyecektir. Hekim hangi sinirin nerede sıkıştığını tanımlamak için el ve dirsek bölgesini inceler, el ve parmaklarda his ve güç kaybı olup olmadığını hakimiyet eder. Değişik pozisyonların semptomlara yol açıp açmadığını görmek için boynu, dirseği ve el bileğini hareket ettirir, dirsek bükülürken ulnar sinirin kayıp kaymadığını inceler.

Görüntüleme testleri kemik gibi yoğun yapıların detaylı fotoğraflarını sunar. Bu sebeple sinir sıkışmalarının çoğu röntgende görülemez ancak hekim kemiğin sinirlerin sıkıştırabileceği yerleri görmek için dirsek veya bileğin röntgenine sürükleyebilir.

Sinir mesaj çalışmaları sinirin ne kadar iyi çalıştığını ve nerede sıkıştığını tespit etmeye dayanakçı olabilir. Sinir mesaj çalışmaları kol ve elin sinirlerinde gezen sinyalleri ölçer. Parmak uçlarından veya sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerinden düşük şiddette elektrik akımı verilir ve cildin başka bir yerinden akım kaydolunarak sinirin işlevi ölçülür.

Sinir mesaj çalışmaları sırasında, sinir tek bir yerde uyarılır ve bir yanıt vermesi için geçen zaman ölçülür. Sinir süresince birkaç yer test edilir ve yanıtın çok uzun sürdüğü alan sinirlerinn sıkıştığı yer olabilir. Sinir mesaj çalışmaları sinir sıkışmalarının aynı zamanda adale zararına neden olup olmadığını da tanımlayabilir. Operasyon sırasında sinirin hakimiyet ettiği adalelerin kimilerine minik iğneler daldırılır. Böylece adalelerde ve bu adalelere gelen sinirlerde sorun olup olmadığı anlaşılabilir.

İletişime Geç
24/7 الاتصال لما تتساءل.
تواصل مع Whatsapp!